Fundacja Dzieciom

Dajemy szansę…

Misją Fundacji Dzieciom DAJEMY SZANSĘ jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinom oraz wypracowywanych nowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Co może zrobić dla Was Fundacja?

Finansowanie nauki

Wiemy, jakim wyzwaniem jest finansowanie nauki dziecka o specjalnych potrzebach rozwojowych, dlatego organizujemy bezpłatne zajęcia z najlepszymi specjalistami.

Zapewnienie sprzętu i pomocy edukacyjno-terapeutycznych

Odpowiednio dobrane pomoce terapeutyczne i dydaktyczne, znacząco usprawniają proces edukacyjny.

Organizację wycieczek

Życie to także przyjemne momenty pełne beztroski, uśmiechu i zabawy. Postaramy się, żeby tych radosnych momentów w życiu naszych podopiecznych było jak najwięcej.

Konsultacje i wsparcie rodziców dzieci ze psektrum autyzmu

Organizujemy warsztaty, szkolenia i konsultacje dla rodziców.

Świetlica terapeutyczna

Zajęcia organizowane przez specjalistów, dla dzieci, które w swoich szkołach nie maja możliwości korzystania z pomocy: logopedy, psychologa i innych terapeutów.

Możesz być całym światem dla osoby, której pomagasz.

Fundacja Dzieciom DAJEMY SZANĘ to:
Pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinom. Propagowanie podmiotowości i godności dziecka oraz jego rodziny Prowadzenie działalności wspierającej rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.
Wspieranie własnych możliwości dzieci, w szczególności inicjatywy i kreatywności.
Organizowanie pomocy terapeutycznej, edukacyjnej, medycznej, finansowej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Działanie przeciwko wykluczeniu społecznemu dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin.

Działajmy razem

Współpraca to podstawa każdego sukcesu, razem możemy więcej!

Dobre relacje z dziećmi

Nauka w dobrej atmosferze

Profesjonalna kadra

Wspieranie talentów i umiejętności

Dostępność opieki codziennie

Wspieraj naszą fundację

KRS

0000904222

NIP

6182189270 

REGON

 389115931 

Adres siedziby

Wrocławska 12-14, 62-800 Kalisz, Polska

Zarząd Fundacji:

Marta Michalska – Prezes Zarządu
Iwona Kurc – Członek Zarządu

Rada Fundacji:
Katarzyna Kościelak – Członek Rady Fundacji
Magdalena Małecka – Przewodnicząca Rady Fundacji
Anna Korzepska – Członek Rady Fundacji

nr konta mBank 37 1140 2004 0000 3402 8140 9014

Szkoła Edukal

Wywiad z Martą Michalską, dyrektorem szkoły Edukal wspieranej przez naszą Fundację.

Czekamy na Ciebie w naszej Fundacji

 

Założycielki Fundacji: Marta Michalska, Iwona Kurc

Email

dyrektor@edukal.pl
fundacja@dajemy-szanse.pl
sekretariat@dajemy-szanse.pl

Telefon

Marta Michalska
695 512 111
Iwona Kurc
609 773 303

Adres

ul Wrocławska 12-14
62-800, Kalisz